Meja är efter Drevkompis Jim u Kullajägarns Cittra båda har dom avelsdiplom i Guld.
Meja började jaga vid 7 mån hon började med det samma, hon drev då över 1 timme och nu brukar hon jaga ca 2,5-3 tim. Hon är till 100% tillbaka efter avslutat drev, där jag släppte henne. Hon har ett mycket tätt och flertonigt skall får viltet att bukta mycket bra.
Meja är utställd en gång med very good.På jakt prov har hon 1+3 Hjort hon var då 20 månader hon kommer att startas flera gånger i höst och vinter 2015.